Rapport från årsmöte 2024

Årets årsmöte hölls den 27 februari på Kalmar nation.

Viktiga beslut som fattades:
Medlemsavgiften för familj (idag 400 kr) kommer höjas till 450 kr från och med den 1 januari 2025.

Nya styrelsen består av
Jonas Hermansson (ordförande)
Lars-Erik Ericson
Hannes Lindqvist
Sonja Nordenskiöld
Tomas Korseman
Stefan Palm
Emma Sund (suppleant)

Uppsala FDK tackar Kristoffer Engström Åslund, Nina Engström Åslund och Johan Eriksson för deras tid i styrelsen.

VIKTIGT: Föreningen saknar fortfarande en kassör, om du känner någon som kan vara aktuell kontakta info@uppsalafrisbee.se så snart som möjligt!


Posted by uppsalafrisbee.se