Kallelse till extrastämma i UFDK

Styrelsen kallar härmed till extrastämma i syfte att välja in en styrelseledamot, då styrelsen från årsstämman inte har en kassör.

Plats: Vid klubbstugan 

Tid: 17.30

Förslag till dagordning

§1 Mötet öppnas

§2 Mötets utlysande

§3 Fastställande av dagordning

§4 Val av ordförande för extrastämman

§5 Val av sekreterare för extrastämman

§6 Val av justerare tillika rösträknare för extrastämman

§7 Fyllnadsval av styrelseledamot 

Styrelsens förslag är att stämman väljer Marcus Säwensjö som styrelseledamot fram till nästa stämma.

§8 Mötet avslutas

/Styrelsen i UFDK, 23 april 2024

Posted by uppsalafrisbee.se