För publik

Ultuna är generellt en lämplig publikbana med många öppna ytor. På bilden nedan finns några platser utmärkta som är extra bra om du vill stå på ett ställe men ändå kunna se mycket golf. Det kan också finnas möjlighet att följa en grupp, men kolla av med eventstaben/gruppen innan.

När man är publik på en discgolftävling finns det några saker att förhålla sig till:
– Slå av ljudet på din telefon.
– Låt spelarna vara ifred under rundan, håll dig på ett rimligt avstånd.
– Rör aldrig spelarnas discar, om de inte själva ber om hjälp att hämta en disc eller så.
– När spelarna ska kasta/putta, var tyst och stå still. Spelare kan komma att be att du flyttar på dig från dennes synfält.
– Var uppmärksam på angränsande hål så du inte stör andra grupper som spelar samtidigt.