Arrangera tävling

UFDK upplåter banorna Ultuna, Domarringen och Röbo för tävlingar. Domarringen-Röbo spelas lämpligen tillsammans som en 18-hålsbana. Vid större tävling bör banan stängas av för övrigt spel. Beslut om avstängning kan fattas av styrelsen eller av klubbens tävlingsgrupp.

En avstängning innebär att klubben går ut med information om att tävling kommer att pågå samt om banan är avstängd, i klubbens kanaler, det vill säga:

  • hemsida (uppsalafrisbee.se)
  • facebook: (sidan Uppsala frisbee disc klubb, i gruppen Discgolf i Uppsala
  • anslagstavlor vid aktuella banor

Det är upp till arrangören att hantera eventuella spelare som ändå kommer till banan för att spela – särskilt på Domarringen-Röbo kan man räkna med att det kommer en hel del spelare ändå.

Översiktskartor och hålkartor finns att tillgå på hemsidan men kan också tillhandahållas digitalt om så önskas. 

Arrangören ansvarar själv för att märka ut eventuella OB och sätta upp skyltar. Klubben kan tillhandahålla kontaktuppgifter till personer som kan vara intresserad av att hjälpa till, men det kan då tillkomma en kostnad efter överenskommelse med dessa personer. Arrangören ansvarar också för att det som sätts upp på bana tas bort därifrån efter avslutad tävling. 

Följande gäller för tävlingar på Ultuna och på Domarringen-Röbo

  • Här finns en frivillig greenfee om 25 kr till icke medlemmar. Arrangören uppmanas att antingen betala denna avgift eller att uppmuntra till att swisha beloppet
  • Avstängning kostar 2 000 kr per dag. Då ingår greenfees.

Följande gäller för tävlingar på Ultuna och på Domarringen-Röbo

  • Avgiften för tävlingar är 25 kr/deltagare, dvs motsvarande vanlig banavgift
  • Om Ultuna ska stängas av gäller att avgiften är minst 2 000 kr per dag.

Kontakta info@uppsalafrisbee.se för mer information!