Bana

Layout

Den/de layouter som kommer spelas under Master-SM 2024 utgår från Ultunas tävlingslayout, men med vissa modifikationer. Mer info kommer, vissa saker måste godkännas av markägare.

Uppvärmning

Fältet mellan hål 18 och beacholleyplanen kommer vara tillgängligt för uppvärmning. Ett flertal puttkorgar kommer också finnas tillgängliga.

Parkering

Det finns ett flertal parkeringsplatser i området, några av dem är utmarkerade på bilden.