Allmän information

Hur får man information om discgolf i Uppsala?

Klubbens officiella informationskanal är mejl som skickas till alla medlemmar. Nyhetsbrev läggs också upp här på hemsidan i nyhetsarkivet, men viss information som exempelvis kod till toaletten i Ultuna skickas endast via mejl. Mycket information om vad som händer finns också i facebookgruppen ”Discgolf i Uppsala”. Information om vad som händer på banorna finns i vår kalender.

Upphittade discar

Upphittade discar kan lämnas i brevlådan vid klubbstugan. Discar som lämnas där förvaras i två månader, sedan tillfaller de klubben. Många discar ges bort till välgörande ändamål, som fritidsbanken. Om du har fått ett meddelande om att du har en disc i klubbstugan så kan du hämta den innan tisdagsgolfen börjar kl 18 eller i samband med andra event, åtminstone sådana som klubben arrangerar. Information om olika event finns i klubbens kalender.

Skolklasser på discgolfbanorna

Vi vill att många får möjlighet att prova på discgolf, gärna i unga år. Om du är lärare och vill ta med din klass till någon av våra banor så är det välkommet, men bäst är om det går att hålla sig till dagtid. Om man vill vara på Domarringen så är det bra att undvika lunchtid. Skriv gärna en notis i facebookgruppen Discgolf i Uppsala om att det är trångt på banan, eller mejla oss på klubben så kan vi göra det. Tyvärr har vi i nuläget inga discar att låna ut.