Medlemsenkät 2023

Här finns en enkel resultatrapport från enkäten. Mer analyser och kommentarer kommer så småningom!