Flogsta

Uppsala kommun och UFDK har kommit överens om att en ny discgolfbana ska anläggas vid Norra Skogen i Flogsta. Kommunen upplåter marken samt röjer, dvs tar ned träd och buskar. UFDK bygger teer, köper in korgar och gör klart banan. UFDK sköter också det löpande underhållet. Banan ska vara öppen för allmänheten, dvs medlemskap i UFDK behövs inte för att spela på banan.

Under våren 2023 har det framkommit synpunkter från boende som är oroliga för hur banan kommer att påverka närområdet.

Banans utformning

Banan är dragen i utkanterna av skogen, så de inre delarna förblir orörda. Korgarna är placerade för att “korgklirret” inte ska störa närboende. Banan är utformad så att den som kastar ska ha uppsikt och inte riskera att träffa någon. Ofta är utkasten nära en väg och går bort från vägen.

Generella argument för discgolfbanor

 • Den är hälsofrämjande både för kropp och själ och det blir mycket rörelse i form av promenader, varvat med böj- och kaströrelser. 
 • Discgolfbanor skapar trivsel och trygghet då det rör människor utomhus som kan se och ingripa. Discgolfare blir vad man inom stadsplanering kallar “kapabla väktare”.
 • Det är socialt. Man spelar ofta i grupp och sporten för människor samman
 • Det är en rolig sport som är lätt att börja med
 • Sporten är billig, en disc för 120 kr så är du igång
 • Sporten passar alla åldrar
 • Det är en utomhussport som “drar ut många” i naturen
 • Påverkan på omgivningen är liten, discgolf kan samsas med andra aktiviteter
 • Mer liv och rörelse, det upplevs som mer välkomnande av många
 • Banorna drar besökare till kommunen

Argument för en bana just i Flogsta

 • Närhet till staden och många boende i närheten
 • Lätt att cykla till – bara 10 minuter från centralstationen
 • Det finns ingen annan bana i närheten och området
 • Området är väldigt lämpat för en discgolfbana, med en mix av öppna ytor och skog
 • Ökad trygghet för de många unga personer som rör sig ensamma på kvällarna i området.
 • Det goda läget gör att fler kommer att utöva sporten. Inbitna discgolfare åker gärna en bit längre (Stenhagen, Gottsunda etc) men för folkhälsan är banor nära centrum bättre. 
 • Många studenter bor i närområdet och många passerar förbi
 • Banan kan nyttjas av skolor i området
 • Banan är öppen för alla
 • Prisvärt för kommunen, låg investering och UFDK sköter underhållet
 • Det är lätt för förbipasserande från väg 55/72 att stanna till, äta en bit mat och ta en runda

Frågor från närboende

Kommer marken att bli mer packad och nedtrampad?

På vissa ställen kommer marken att bli hårdare, framförallt omkring korgarna men även vid utkasten. Mellan hålen finns det oftast redan vägar eller väl upptrampade stigar. Vi uppskattar skogens yta till ungefär 90 000 kvadratmeter. Det är 7 korgar i skogen. Säg att 6 x 6 meter runt dessa blir ordentligt upptrampat. Det är 252 kvadratmeter, eller 0,35 procent av skogens yta. Ungefär 600 meter av banan går genom skog. Om vi uppskattar att man framförallt går längs med ett 5 meter brett stråk så blir det ytterligare totalt 3 000 kvadratmeter, eller ca 3 procent av skogens yta. Det är ändå en relativt liten del av skogen.